Automatische Sorteerbaan in gebruik bij Sluyter Logistics Assen

Ook voor uw pakkettendistributie bent u bij Sluyter Logistics aan het goede adres. Onze activiteiten binnen TransMission nemen dagelijks grotere vormen aan, doordat steeds meer opdrachtgevers hun pakkettendistributie aan Sluyter Logistics Assen toevertrouwen.

Om ook op langere termijn de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen, hebben wij deze week een automatische sorteerbaan voor uw pakketten in gebruik genomen.
De capaciteit van deze sorteerbaan is verwerking van 1.250 pakketten per uur welke worden verdeeld over 17 zogenoemde uitgangen. De intelligente besturingssoftware weet o.b.v. de adresgegevens van de ontvanger exact naar welk TransMission depot de pakketten moeten worden vervoerd en op welke route de pakketten moeten worden meegenomen voor aflevering bij uw klant.
Om de efficiency te dienen is onze nieuwe sorteerbaan voorzien van een weegschaal (om het juiste gewicht van uw pakketten te kunnen bepalen), een scanboog (voor het lezen van de barcodesticker), alsook een volumeboog om het volume van een pakket te kunnen bepalen.

Door het in gebruik nemen van deze geavanceerde sorteerbaan kunnen wij u als klant van Sluyter Logistics nog betere service bieden, of het nu gaat over de tijdige aflevering van uw pakketten of de juiste facturering.

transportband